Takođe

Koristite fungicid


Koristite fungicid:Fungicidi su proizvodi koji se koriste na biljkama za iskorjenjivanje bilo kakvih gljivičnih parazita, poput bijelih ili hrđe. Najčešće se temelje na sumporu ili bakru i treba ih jednostavno prskati biljkama, pokušavajući isparavati sve dijelove lišća; ovi fungicidi djeluju dodirom i zbog toga je potrebno da napadnu spore ili gljivice koje želimo iskorijeniti; oni imaju i funkciju prekrivanja ponekad, ili se upotrebljavaju i na zdravim biljkama, tako da se gljive ne naseljavaju tamo u narednom periodu. Te je proizvode često teško razrijediti, jer se prodaju u obliku praha; da bismo bolje miješali bakar ili sumpor s vodom, možemo pokušati staviti proizvod u posudu, na primjer, veliku plastičnu šolju, a zatim dodati malo vode, da se formira neka vrsta paste, koju ćemo potom razrijediti ostatkom vode, sve do pripremiti ispravno rješenje za upotrebu na biljkama. Neki fungicidi su sistemski, tj. Apsorbiraju ih biljke i ulaze u promet u svim listovima i granama; fungicidi, suprotno onome što se događa sa gnojivima ili nekim insekticidima, korijenom uglavnom ne apsorbiraju; prema tome, čak i ako se na pakovanju nalazi riječ "sistemski", fungicid će se ispariti na lišću ili čak četkati na dijelovima koji predstavljaju bolest koju liječimo.